ACV solarni pločasti kolektor HelioPlan S

Vrlo učinkoviti apsorber od aluminija sa laserski zavarenim registrom od bakra otpornom na
visoke temperature i minimalnim gubicima toplote. Staklo sa anti-refleks zaštitom debljine 3,2 mm
Okvir od hladno cinčanog aluminijuma obojenog u antracit sivu boju sa posebnim gumenim
zaptivkama otpornim na vremenske uvjete i UV zrake. Toplotna izolacija od kamene vune visoke gustoće
40mm. Jednostavnost instalacije i dostupnost razlicitih setova za instalaciju zavisno o konfiguraciji sistema. Certification broj N0 011-7S228F

Opis proizvoda

Solarni kolektor za vertikalnu ili vodoravnu ugradnju

Bruto površina: 2,51 m²
Neto površina: 2,31 m²

 

TEHNČKI OPIS