ACV vakumski solarni kolektor HEAT PIPE 22

 

ACV vakumski cevasti kolektor 22 cevi, sa nosačem za ravan ili kos krov,  bruto površine 3,61m², površine absorbera 2,64 m², za montažu pod uglom od 15-75º, vakumske cevi sa duplim staklom od borsilicija, absorber visokokvalitetan AL-N/AI, izolacija od kamene vune 50mm, sa emisijom CO = 0%.
Certification broj N0 011-7S228F

 

Opis proizvoda

Broj vakumskih cevi: 22
Bruto površina: 3,61m²
Površina apsorbera: 2,64m²

TEHNIČKI OPIS