MTA čiler i toplotna pumpa voda-voda NEPTUNE TECH 278-713kW

NEPTUNE TECH je serija MTA čilera i toplotnih pumpi sa inverzionim ciklusom na strani vode dizajniranoj za spoljnu ugradnju sa zaštitnim gasom R410A. Čileri i toplotne pumpe NEPTUNE TECH, ponuđeni u velikom broju modela, verzija i rasporeda, optimalno reaguju na složene zahteve procesa hlađenja. Primenjena tehnička rešenja, omogućavaju maksimizaciju indeksa performansi sa delimičnim opterećenjima koja predstavljaju najveći deo radnog veka klima uređaja. Posebna pažnja posvećena je dimenzijama kako zbog lakšeg transporta i lakše montaže u prostorijama.

Opis proizvoda

Nominalni kapacitet hlađenja 278-713 kW
Visoka sezonska energetska efikasnost. Višestruki energetski efikasni kompresori. Fazni monitor i grejač na kućištu motora. Spojnice sa termoizolacionim pločama od nerđajućeg čelika AISI 316 sa visokom energetskom efikasnošću i niskim padom pritiska vode.

 

TEHNČKI OPIS