MTA čiler TAEEVO MINI vazduh–voda 1,7-4,6 kW

Dizajn čilera TAEEVO MINI jedinica kombinuje cilj osiguranja vodećih performansi sa najvećom pouzdanošću komponenti. Inovinari cevni evaporator osigurava pouzdan rad čak iu zahtevnim aplikacijama. Zahvaljujući nerđajućem hidrauličkom sklopu, MINI čileri mogu raditi čak i sa agresivnim tečnostima, čime se održava maksimalna kvalitet i čistoća procesne tečnosti. Proširene radne granice: temperaturni raspon  od 0° C do + 30°C. Maksimalna temperatura okoline do + 45°C; temperatura okoline min. od +5°C.

Opis proizvoda

Nominalni kapacitet hlađenja 1,7-4,6 kW
Svi modeli TAEevo TECH MINI već ispunjavaju granice koje postavlja ErP 2018

 

 

TEHNČKI OPIS