MTA čiler vazduh-voda PHEONIX FREE COOLING od 187-494kW

Maksimalna eksploatacija i maksimalne energetske efikasnosti sistema u odnosu na konvencionalna rešenja.
Precizna kontrola temperature izlaza vode (uključujući i pri niskim temperaturama (do -15°C), zahvaljujući
korišćenje modulirajućeg trokrakog ventila.  Verzija SSF sa ekstremno tihim radom. Korisnički kontrolni sistem sa jednostavnim čitanjem i grafičkim prikazom. Jednostavno instaliranje i održavanj komponenti koje su lako dostupne.

Opis proizvoda

Čiler vazduh-voda sa Free cooling sistemom s dvostrukim vijčanim poluhermetičkim kompresorima.
Kapacitet hlađenja 187 – 494 kW.

TEHNIČKI OPIS