MTA čiler vazduh-voda PHEONIX PLUS od 310-1111kW

Čileri serije PHOENIX PLUS, sa ekološki prihvatljivim rashladnim sredstvom R134a, predstavljaju najbolje rešenje za centralizovanu klimatizaciju za velike površine (kao što su aerodromi, kancelarije, trgovački centri, bioskopi itd.), što osigurava najbolju uštedu, energetsku efikasnost i pouzdanost u radu. Ovaj rezultat se dobija preciznim dizajnom i odabirom komponenti u verzijama do četiri kompresora na nezavisnim krugovima za hlađenje

Opis proizvoda

Scroll kompresori instalirani na PHOENIX PLUS hladnjacima su razvijeni i optimizovani za R134a i zahvaljujući softverskom algoritmu „Smart Stepless“ sposobni su da isporučuju odgovarajući kapacitet hlađenja prema potrebama sistema, čak iu situacijama velike varijacije opterećenja; „Smart stepless“ upravlja i nivoom ulja u kompresorima čak i u kritičnim situacijama.

Čiler vazduh – voda sa scroll kompresorom i  gasom za hlađenje R410A.
Kapacitet hlađenja 310 – 1111kW

TEHNIČKI OPIS