Panasonic VRF gasni sistemi ECO G

Panasonic predstavlja kompresione toplotne pumpe vazduh-vazduh i vazduh-voda sa pogonom na prirodni gas. Panasonic GHP (Gas Heat Pump) jedinstveno je rešenje u sistemima grejanja i klimatizacije. Ovakvo rešenje, pored energetskih ušteda u odnosu na klasične sisteme, pruža mogućnost klimatizacije objekata koji ne poseduju dovoljnu raspoloživu električnu energiju a poseduju priključak na mrezu prirodnog gasa. GHP sistem odlikuje visok stepen energetske efikasnosti, mogućnost istovremenog rada sistema direktne ekspanzije (VRF) i sistema za proizvodnju tople i hladne vode, kao i mogućnost da proizvodi električnu energiju. To znači da ova toplotna pumpa moze istovremeno biti priključena jednim delom na sistem direktne ekspanzije (VRF) a drugim delom na sistem sa toplom/hladnom vodom (fan coil aparati, klima komore itd.). ili samo na sistem direktne ekspanzije ili preko izmenjivača samo na sisteme sa vodom kao radnim fluidom. Kao primarni energent za pokretanje pogonskog gasnog motora koristi se prirodni gas, pa jedinica omogućava vrlo brzo postizanje radnih parametara u režimu hlađenja ili grejanja. Pored toga jedinica je opremljena električnim generatorom snage 2kW (kogeneracija) i na takav način sistem grejanja i klimatizacije postaje nezavisan od napajanja električnom energijom.
GHP sistemi se prirnenjuju u grejanju i klimatizaciji vise od 30 godina širom sveta

Opis proizvoda

Korišćenjem otpadne toplote motora, GHP ne zahteva ciklus odleđivanja (defrost) te tako pruža 100% neprekidni rad grejanja i pri temperaturi spoljašnjeg vazduha od -20°C.

U režimu hlađenja otpadna toplota motora koristi se za pripremu tople vode na 75°C, dok je u režimu grejanja otpadna toplota dostupna do temperature spoljašnjeg vazduha +7°C.

 

TEHNČKI OPIS