Thermocold čeleri AVA XEA vazduh-voda od 266- 681kW

Scroll compressors. Aksijalni ventilatori ECO-PROFILE statički i dinamički balansirani sa kontrolom kondenzacije i isparavanja sa modulacijom brzine ventilatora. Cevni ili pločasti izmenjivač toplote sa prekidačem diferencijalnog pritiska i zaštitom od smrzavanja. Mikrokanalni kondenzatori sa vazdušnim hlađenjem. Elektronski ekspanzioni ventil. Mikroprocesor. Komunikaciona kartica RS485. Zaštićeni znak EA koriste modeli sa izmjenjivačem toplote koga karakterišu visoke performanse i niske količine rashladne tečnosti Δt, omogućavaju visoku energetsku efikasnost. Pouzdan rad u radu režima hlađenja i sa veoma niskom temperaturom na otvorenom

Opis proizvoda

Sa aksijalnim ventilatorima i scroll kompresorom
Kapacitet hlađenja: 266- 681kW

Thermocold AVA XEA jedinice su dizajnirane u skladu sa evropskom regulativom (ECODESIGN ENER LOT21 –   Tier 1) koja je na snazi od januara 2018. godine, koja se odnosi na sve čilere.