Thermocold čiler i toplotna pumpa voda-voda HEVW od 374-772kW

HEVW su kondenzacione jedinice voda-voda, zbog čega spoljašna temperaturu ne utiče na njihov rad. Shodno tome jedinica postiže visoku efikasnost i COP. Zahvaljujući tehničkim i energetskim rešenjima omogućena je promjenjiva proizvodnja toplotne energije sa visokom temperaturom tokom rada u modulu hlađenja.  Operacije održavanja su vrlo jednostavne zahvaljujući lokaciji komponenti.

Opis proizvoda

Čiler i toplotne pumpe voda-voda sa poluhermetičkim scroll kompresorima.
Kapacitet grijanja: 424-772 kW
Kapacitet hlađenja: 374-684 kW
Spoljna temperatura: -10°C
Mak izlazna temperatura: 55°C

TEHNČKI OPIS