Thermocold čiler vazduh-voda AWA XEA od 266-681kW

AWA XEA energetski efikasne jedinice su dizajnirane u skladu sa evropskom regulativom (ECODESIGN ENER LOT21 – Tier 1) koja je na snazi od januara 2018. godine.

Opis proizvoda

Scroll compressors. Aksijalni ventilatori ECO-PROFILE statički i dinamički balansirani sa kontrolom kondenzacije i isparavanja sa ventilatorima modulirajuće brzine . Elektronski ekspanzioni ventil.

Čiler vazduh-vode sa aksijalnim ventilatorima i scroll kompresorom
Kapacitet hlađenja: 266 – 681kW

TEHNIČKI OPIS