Thermocold čiler vazduh-voda AWC EA od 52-245kW

Čileri AWC EA koristi pločaste izmjenjivače toplote koje karakterišu visoke performanse i niske količine rashladne tečnosti Δt, omogućavaju visoku energetsku efikasnost.

Opis proizvoda

Čileri AWC EA su dizajnirane u skladu sa novom Direktivom ERP 2009/125 / EC.
Novi EC ventilator je pogodan za rad sa većom brzinom u skladu sa kondenzacionim pritiskom koji osigurava statički opseg pritiska od 120Pa do 300Pa

Čiler vazduh-voda sa ventilatorom i hermetičkim scroll kompresorom
Kapacitet hlađenja: od 52 od 245kW
Spoljna temperatura: 5°C
Maksimalna izlazna temperatura: 18°C

TEHNIČKI OPIS