Thermocold čiler vazduh-voda EPIC od 48-232kW

EPIC jedinice su dizajnirane u skladu sa novom Direktivom ErP 2009/125 / EC.  Upotreba invertera omogućava uređaju da parcijalizuje ukupnu snagu do 15%. Upotreba inverterskih kompresora smanjuje napon struje kako bi se izbegla potreba za mekim starter uređajima, izbjegavajući korišćenje dodatnih komponenti za korekciju faktora snage.

Opis proizvoda

ESEER vrednosti su do 30% veće od on-off kompresorskih jedinica, nizak nivo buke.  Funkcija DINAMIC SET POINT dozvoljava da istovremeno promenite zadatu tačku kako biste uvek postigli najbolje uslove i, iznad svega, maksimalnu energetsku efikasnost.

Čileri  vazduh-vodu sa aksijalnim ventilatorima i scroll kompresora sa inverterom.
Kapacitet hlađenja: 48 do 232kW
Spoljna temperatura: 5°C
Maksimalna izlazna temperatura: 18°C

TEHNIČKI OPIS