Thermocold multifunkcionalne toplotne pumpe ENERGY PROZONE heat recovery vazduh – voda od 50 – 665kW

ENERGI PROZONE je potpuna multifunkcionalna toplotna pumpa sa Heat recovery opremljena sa 2 vodena kruga: glavni krug koji snabdeva sistem za klimatizaciju i sekundarni krug sa izmenjivačem toplotne energije specifično dimenzioniranom za proizvodnju tople sanitarne vode. Dostupan u dva različita nivoa efikasnosti: A. STANDARDNA EFIKASNOST B. VISOKU EFIKASNOSTU  Verzije: MA: Multifunkcionalna jedinica sa vazdušnim hlađenjem. LN / SL: Akustične verzije. PB / PM / PA: Hidraulične verzije.
Povećanje snage sa tehnologijom Multiscroll do 870 kW (samo EA verzija).  Usklađenost sa novom Direktivom ErP 2017. Standardna Modbus RS485 kartica. DIGITAL DEFROST je digitalni samoprilagodljivi sistem odmrzavanja koji interveniše samo u slučaju stvaranja konzistentne debljine leda na izmenjivaču. Visoka energetska efikasnost obezbeđena preko ogromnih toplotnih izmenjivača i visoko energetski efikasnih ventilatora. ECO-PROFIL ventilatora. Zahvaljujući inovativnom profilu, ovi ventilatori osiguravaju visoku efikasnost smanjenjem snage i emisije zvuka. DINAMIC LOGIC CONTROL upravlja diferencijalom temperature dovodne vode u skladu sa varijacijom brzine. Zahvaljujući DLC-u broj starta kompresora je manji cime se obezbeđuju ekonomske i energetske uštede. Funkcija DINAMIC SET POINT dozvoljava istovremenu promenu postavljene tačke kako bi uvek postigla uslovi za najbolji komfor i, pre svega, maksimalnu uštedu energije.

Opis proizvoda

Multifunkcionalna toplotne pumpe vazduh – voda sa 2-cevnim sistemom i scroll kompresorom za grejanje, klimatizaciju i proizvodnju tople vode do 60°C.
Kapacitet hlađenja: 55kW – 582kW
Kapacitet grejanja: 50kW – 505kW
Heat recovery: 63kW – 665kW
Spoljna temperatura: -16°C
Max izlazna temperatura: 60​​°C

TEHNICKI OPIS