Thermocold multifunkcionalne toplotne pumpe heat recovery MARA EXR vazduh-voda od 24-50kW

Multifunkcionalna toplotna pumpa vazduh-voda sa proizvodnjom tople vode do 65°C pri spoljna temperaturi -25°C.Visoka energetska efikasnost. BESPLATNA topla voda tokom rada u modulu hlađenja. Anti-legionella automatsko kolo. Klimatizacija i topla sanitarna voda. INVERTER cirkulacione pumpe (dodatna oprema na zahtev). T-CLIMA HOME. Ekonomicnije održavanje u poređenju sa tradicionalnim sistemima gasa i nafte. Velika izlazna temperatura vode čak i u ekstremnim uslovima na otvorenom. ALL IN ONE rešenje

Opis proizvoda

Multifunkcionalne toplotne pumpe vazduh-voda sa liquid injection scroll kompresorom
za proizvodnju tople vode do 65°C.
Kapacitet hlađenja: 24kW – 44kW
Kapacitet grejanja: 27kW – 50kW
Heat recovery: 30kW – 58kW
Spoljna temperatura: -25°C
Maksimalna izlazna temperatura: 65°C

TEHNICKI OPIS