Thermocold toplotna pumpa MEX VS vazduh-voda od 6-11kW

DC INVERTER rotacioni kompresor. Izmjenjivač toplote vazduha sa bakarnim cevima i aluminijumskim rebrima. AISI 316 izmenjivac od nerđajućeg čelika sa prekidačem diferencijalnog pritiska. Hidraulički krug sa ekspanzionom posudom, vodenom pumpom, sigurnosnim ventilom i automatskim ventilom za odvajanje vazduha Elektronski ekspanzioni ventil.
Mikroprocesor. Sonda za spoljašnju temperaturu. Kontrola pritiska niske ambijentalne kondenzacije sa promenljivom brzinom modulacije ventilatora. Elektro tabla. Kućište i paneli od pocinkovanog i lakiranog čelika.

 

Opis proizvoda

Toplotne pumpe za invertore vazduha-vode sa aksijalnim ventilatorima i rotacionim kompresorima.
Kapacitet hlađenja: 5kW ÷ 8kW
Kapacitet grejanja: 6kW ÷ 11kW
Spoljna temperatura: -20°C
Max izlazna temperatura: 58°C

 

 

TEHNICKI OPIS