Thermocold toplotna pumpa vazduh-voda AWC HP EA od 51-268kW

Jedinice AWC HP EA su dizajnirane u skladu sa novom Direktivom ErP 2009/125 / EC, koja se odnosi na sve proizvode namenjene za grejanje i proizvodnju tople vode. EC-ventilator dozvoljava minimiziranje buke i smanjenje potrošnje energije.

Opis proizvoda

Novi EC ventilator HSP je pogodan za rad sa većom brzinom u skladu sa pritiskom kondenzacije / isparavanja koji obezbeđuje statički opseg pritiska od 120Pa do 300Pa.

Toplotne pumpe vazduh-vodu sa ventilatorom i hermetičkim scroll kompresorom.
Kapacitet hlađenja: 52kW – 242kW Kapacitet grejanja: 56kW – 268kW
Spoljna temperatura: -10°C  Maksimalna izlazna temperatura: 35°C

 

TEHNIČKI OPIS