Thermocold toplotna pumpa vazduh – voda MEX HP EA od 17kW – 87kW

DINAMIC LOGIC CONTROL upravlja diferencijalom temperature dovodne vode u skladu sa varijacijom brzine. Zahvaljujući DLC-u smanjuje se broj starta kompresora čime se obezbeđuju ekonomske uštede i energetska efikanost. Funkcija DINAMIC SET POINT dozvoljava istovremenu promenu postavljene tačke kako bi uvek postigla uslove za najbolju udobnost i, iznad svega, maksimalnu uštedu energije. Opseg označen znakom EA koristi pločaste izmjenjivače toplote koje karakterišu visoke performanse i mala delta t fluida, omogućavaju visoku energetsku efikasnost. DIGITALNI DEFROST je digitalni samoprilagodljivi sistem odmrzavanja koji može intervenisati samo u slučaju postojanja konzistentne debljine leda na izmenjivacima. Naročito, sistem smanjuje broj ciklusa odmrzavanja gde aktivira funkciju odmrzavanja samo ako je potrebno

Opis proizvoda

Toplotne pumpe sa aksijalnim ventilatorima i hermetičkim scroll kompresorom.

Kapacitet hlađenja: 17kW – 87kW

Grejni kapacitet: 16kW – 78kW

Spoljna temperatura: -15°C

 

 

TEHNIČKI OPIS