Thermocold visokotemperaturna toplotna pumpa ECO2 AX HEAVI od 47 – 62kW

ECO2 se proizvodi u dve verzije
AC MT: HSV temperatura proizvodnje medija (od 45 do 65°C)
AC HT: HSV temperatura proizvodnje medija (od 65 do 90°C)

 

Opis proizvoda

R744: GAS ZA BUDUĆNOST
R744 i netoksični i nezapaljivi gas, lako dostupan i bezopasan za biosferu. Njegov uticaj na efekat staklene bašte je nula.

Visoka temperatura izlazne vode: sistem ciklusa za proizvodnju toplih sanitarnih voda od 45°C do 90°C čini da ECO2 AX HEAVI ima visoku energetsku i ekološku efikasnost

Toplotni generator sa ekološkim rashladnim fluidom CO2 za proizvodnju tople vode.
Izlaz toplote: 47kW – 62kW
Spoljna temperatura: -25°C   Max izlazna temperatura: 90°C

TEHNIČKI OPIS