Thermocold čiler i toplotna pumpa voda-voda HEVW EA od 444-745kW

HEVW EA su toplotne pumpe voda-voda, zbog čega spoljašna temperatura ne utiče na njihov rad. Shodno tome, jedinica postiže visoku efikasnost i COP. Zahvaljujući tehničkim i energetskim rešenjima omogućena je promenjiva proizvodnja toplotne energije sa visokom temperaturom tokom rada u modulu hlađenja. Operacije održavanja I servisiranja su vrlo jednostavne zahvaljujući lokaciji komponenti.

 

Opis proizvoda

Čiler i toplotne pumpe voda-voda sa poluhermetičkim scroll kompresorima.
Kapacitet grejanja: 494-745kW
Kapacitet hlađenja: 444-678kW
Spoljna temperatura: -10°C
Maksimalna izlazna temperatura: 55°C

 

TEHNČKI OPIS