EkologijaObnovljivi Izvori Energije
06/08/2021

Održivi razvoj

Šta je održivi razvoj Koji su ciljevi održivog razvoja Održivi razvoj u Srbiji Šta je održivi razvoj Održivi razvoj podrazumeva društveni razvoj koji raspoloživim resursima zadovoljava potrebe društva tako da ne ugrožava prirodne sisteme i životnu okolinu. Time se osigurava…
Read More
EkologijaObnovljivi Izvori EnergijeZaštita Životne Sredine
17/06/2021

Male Hidroelektrane (da li su korisne, ili opasne?)

Usled sve većeg trenda energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, trenutno su u fokusu u Srbiji a i na širem području male hidroelektrane. Polemiše se stalno o tome koliko su one korisne, ali zahvaljujući pojedinim grupama građana i organizacijama, možemo da čujemo…
Read More
EkologijaObnovljivi Izvori Energije
03/06/2021

Obnovljivi izvori energije u Srbiji (činjenice, mitovi i zablude)

Sigurno ste često čuli izraz obnovljivi izvor energije, kao i termin održivosti, ali šta oni zapravo predstavljaju? Obnovljivi izvor energije je svaki izvor energije koji je stvoren prirodnim putem, odnosno gde sam taj izvor predstavlja neka prirodna pojava (sunce, vetar,…
Read More