Novosti

Energetski pasoš

Energetski pasos

Od prvog tromesečja 2011. godine počeo je da se primenjuje Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada kojim je predvidjeno da svaki objekat ima takozvani pasoš energetske efikasnosti. Pravilnikom je odredjeno da „sastavni deo tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za izdavanje gradjevinske dozvole moraju biti i elaborati o energetskoj efikasnosti zgrada.

Energetski pasoš potrebno je da poseduje svaka zgrada

Energetski pasoš moraće da poseduje i svaka zgrada prilikom prodaje nepokretnosti, iznajmljivanja poslovnog ili stambenog prostora.

Energetski pasoš će sadržati podatke o tome koliko zgrada troši energije, koliko je moguće uštedeti na mesečnom i godišnjem nivou, kao i informacije o drugim karakteristikama objekta, lokaciji i troškovima gradnje.

Pasoši će definisati i koliko je neophodno ulagati u poboljšanje energetske efikasnosti. Takođe, pasoš će imati i podatak u kom je energetskom razredu zgrada od A plus (za zgrade koje troše najmanje energije) do G (za zgrade koje su ostvarile najmanju uštedu), a predlog je da taj sertifikat važi 10 godina.