KOTLOVI

U ponudi imamo Kotlove za pripremu tople vode i grejanje, kotlove na NE-STANDARDNA goriva, bio masu i kotlove sa totalnom (potpunom) kondezacijom u režimu grejanja i režimu pripreme sanitarne tople vode.

Svi  kotlovi su proizvedeni u Evropi (Belgija i Austrija) te uz EUR 1 poseduju i sve evropske sertifikate  po pitanju ekologije, energetske efikasnosti,  sanitarne tople vode…

PROIZVODNI PROGRAM

Kategorije kotlova u ponudi :

Kotlovi za pripremu
tople santane vode i
centralno grejanje

  • ACV kotao za pripremu tople sanitarne vode i centralno grejanje HEAT MASTER 101-201kW

Kotlovi na NE-STANDARDNA goriva

STRANICA U PRIPREMI

Kotlovi na pelet i drvenu sečku

STRANICA U PRIPREMI

Kotlovi na agro pelat

STRANICA U PRIPREMI

Kotlovi na pileći izmet

STRANICA U PRIPREMI

Kondezacijski kotlovi

Svi proizvodi u ponudi