OSTALI PROIZVODI

Filteri za klima komore i čilere, najvećeg proizvođača filtera za filtriranje vazduha i tecnosti u Srbiji ECOTIP TEDEX d.o.o.

U našoj ponudi su filtera brendova Ecofil i Greenair, izrađenih prema standardu EN779:2012. 

U prodajnom programu imamo filtere klase G1 do G4 za grubo filtriranje kao i filtere klasa M5,M6 i F7 do F9 za fino filtriranje vazduha, filtere viših klasa E10 do E12, Hepa filtere klase H13, H14 i Ulpa filtere klase U15 do U17.

Pored filtera za vazduh nudimo i filtere za

  • lakirne kabine,
  • industrijsku filtraciju i
  • filtraciju tecnosti.

FAN COIL jedinice proizvođača Thermocold, ROOF TOP  i ROOM TOP  jedinice.