OSTALI PROIZVODI

Filteri za klima komore, čilere… najvećeg proizvođača filtera za filtriranje vazduha i tecnosti u Srbiji ECOTIP TEDEX d.o.o. U našoj ponudi su filtera brendova Ecofil i Greenair, izrađenih prema standardu EN779:2012.  U prodajnom programu imamo filtere klase G1 do G4 za grubo filtriranje kao i filtere klasa M5,M6 i F7 do F9 za fino filtriranje vazduha, filtere viših klasa E10 do E12, Hepa filtere klase H13, H14 i Ulpa filtere klase U15 do U17.

Pored filtera za vazduh nudimo i filtere za lakirne kabine, industrijsku filtraciju i filtraciju tecnosti…

FAN COIL jedinice proizvođača Thermocold i MTA, kao i ROOF TOP  i ROOM TOP  jedinice.