TOPLOTNE PUMPE

Toplotne pumpe su uređaji za grejanje i hlađenje prostora, kao i za pripremu tople sanitarne vode.
U ponudi  imamo toplotne pumpe:

  • vazduh-voda,
  • voda-voda,
  • geotermalne, i
  • visokotemperaturne sa ekološkim rashladnim sredstvom CO2 .

Naše toplotne pumpe ispunjavaju najstrože evropske standarde po pitanju energetske efikasnosti i ekologije. Snage koju su Vam na raspolaganju idu od 50kW – 3,25MW sa modelima koji omogućavaju proizvodnju tople vode 65ºC pri spoljnoj temperaturi vazduha -20ºC. (model DOMINO EXR).

PROIZVODNI PROGRAM

Svi proizvodi iz grupe Toplotne pumpe proizvedene su u Italiji, poseduju EUROVENT SERTIFIKAT i EUR1

Vazduh – Voda

Toplotne pumpe ispunjavaju najstrože evropske standarde po pitanje energetske efikasnosti i ekologije. Najsavremenija tehnologija i komponente koje se ugrađuju, omogućavaju  proizvodnju tople vode
65ºC pri spoljnoj temperaturi vazduha -25ºC.

Voda – Voda

Toplotne pumpe koriste toplotu podzemne vode tako što akumuliranu energiju iz podzemne vode pretvaraju u toplotnu energiju za sistem grejanja i pripremu sanitarne tople vode.. Podzemne vode su najizdašniji izvor akumulirane toplote zahvaljujući svojoj konstantnoj temperaturi od 9 do 14ºC tokom cele godine.

Geotermalne toplotne pumpe

Geotermalne toplotne pumpe koriste toplotu iz zemlje za grejanje i hlađenje, jer je temperatura zemlje na određenoj dubini konstantna tokom čitave godine. Spoljna temperatura ne utiče na rad geotermalnih toplotnih pumpi, njihov COP je konstatan tokom cele godine.

Visokotemperaturne CO2

Visokotemperaturne toplotne pumpe, sa ekološkim rashladnim sredstvom, namenje su za proizvodnju sanitarne tople vode. Omogućavaju proizvodnju tople sanitarne vode 90ºC pri spoljnoj temperaturi -25ºC.

Svi proizvodi u ponudi

Thermocold_baner_technopartner