TOPLOTNE PUMPE

Šta su toplotne pumpe?

 

Toplotne pumpe su  energetski efikasni uređaji za grejanje i hlađenje prostora, kao i za pripremu tople sanitarne vode.

Toplotne pumpe koriste toplotnu energiju, koju sadrže podzemne vode ili vazduh u našoj neposrednoj okolini (bilo koliko da je on hladan, od njega se još može oduzeti određena količina toplotne energije). Ta energija se oduzima od prirodne sredine i predaje vodi u grejnom sistemu. Ovaj transport energije zahteva trošenje određene količine električne energije. Za toplotne pumpe, koje se danas primenjuju, može se reći da su u stanju da sa uloženim 1 kWh električne energije u grejni sistem predaju 3 do 6 kWh toplotne energije. Na ovaj način drastično se smanjuju troškovi grejanja.

Planiranje je ključno za dugoročni uspeh, posebno kada je reč o energiji, zato vam otkrivamo moćno, prirodno i ekološko rešenje.

 

Ponuda toplotnih pumpi

U ponudi  imamo toplotne pumpe:

  • vazduh-voda,
  • voda-voda,
  • geotermalne, i
  • visokotemperaturne sa ekološkim rashladnim sredstvom .

Naše toplotne pumpe ispunjavaju najstrože evropske standarde po pitanju energetske efikasnosti i ekologije. Snage koju su Vam na raspolaganju idu od 5kW – 3,25MW sa modelima koji omogućavaju proizvodnju tople vode 65ºC pri spoljnoj temperaturi vazduha -20ºC. (model DOMINO EXR).

U zavisnosti od sredine iz koje se preuzima toplotna energija i sredine u koju se ona prenosi postoje više tipova toplotnih pumpi. Najčešća tipovi toplotnih pumpi su : vazduh – vazduh, vazduh – voda, voda – voda i zemlja – voda, gde prva reč označava izvor toplote, a druga medij kome se predaje toplota.

 

Kako da odaberem pravu toplotnu pumpu za svoj objekat?

Pre svega potrebno je da Vaš sistem toplotnih pumpi za grejanje prilagodite svom objektu i svojim potrebama. To znači da za dva potpuno ista ili slična objekta izbor mogu biti dve potpuno različite toplotne pumpe. Naš stručni, proveren tim je tu da Vam pomogne i da prave savete. .

PROIZVODNI PROGRAM

Svi proizvodi iz grupe Toplotne pumpe proizvedene su u Italiji, poseduju EUROVENT SERTIFIKAT i EUR1

Vazduh – Voda

Toplotne pumpe ispunjavaju najstrože evropske standarde po pitanje energetske efikasnosti i ekologije. Najsavremenija tehnologija i komponente koje se ugrađuju, omogućavaju  proizvodnju tople vode 65ºC pri spoljnoj temperaturi vazduha -25ºC.

Voda – Voda

Toplotne pumpe koriste toplotu podzemne vode tako što akumuliranu energiju iz podzemne vode pretvaraju u toplotnu energiju za sistem grejanja i pripremu sanitarne tople vode.. Podzemne vode su najizdašniji izvor akumulirane toplote zahvaljujući svojoj konstantnoj temperaturi od 9 do 14ºC tokom cele godine.

Geotermalne toplotne pumpe

Geotermalne toplotne pumpe koriste toplotu iz zemlje za grejanje i hlađenje, jer je temperatura zemlje na određenoj dubini konstantna tokom čitave godine. Spoljna temperatura ne utiče na rad geotermalnih toplotnih pumpi, njihov COP je konstatan tokom cele godine.

Visokotemperaturne toplotne pumpe

Visokotemperaturne toplotne pumpe, sa ekološkim rashladnim sredstvom, namenje su za proizvodnju sanitarne tople vode. Omogućavaju proizvodnju tople sanitarne vode 90ºC pri spoljnoj temperaturi -25ºC.

Koliko su toplotne pumpe efikasne?

Efikasnost toplotnih pumpi zavisi od mnogo faktora (konstrukcionog izvođenja uređaja, tipa kompresora, tipa termičkog agensa koji se koristi….), ali za sve toplotne pumpe jedno je zajedničko. Štede do 75% potrebne energije za grejanje u poređenju sa konvencionalnim sistemima za grejanje.

Preostalih 25% električne energije koju toplotne pumpe troše rezervisano je za rad kompresora, ventilatora i drugih elementa unutar uređaja.

 

Proizvedeno u Italiji!

Svi proizvodi iz grupe Toplotne pumpe proizvedene su u Italiji, poseduju EUROVENT SERTIFIKAT i EUR1

 

Rok isporuke toplotnih pumpi

Rok isporuke toplotnih pumpi je  veoma kratak, bez obzira na trenutnu situaciju na tržištu.

Svi proizvodi u ponudi

Thermocold_baner_technopartner