1. GEFF program 
 2. Period otplate
 3. Namena kredita
 4. Banke koje odobravaju EBRD kredite

GEFF program 

Program finansiranja zelene ekonomije (GEFF-Green Economy Financing Facility) na Zapadnom Balkanu je implementiran u okviru Regionalnog programa za energetsku efikasnost.  Program finansira Evropska unija a realizovan je u saradnji sa Sekretarijatom Energetske zajednice. Program tehničke saradnje u okviru kreditne linije podržan je od strane Saveznog ministarstva finansija republike Austrije i Investicionog okvira za Zapadni Balkan.

Program finansiranja zelene ekonomije (GEFF) Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD-European Bank for Reconstruction and Development) za Zapadni Balkan obezbedila je sredstva u iznosu od 135 miliona evra, za finansiranje investicija koje podstiču energetsku efikasnost domaćinstava. Od toga, 588 miliona dinara za finansiranje investicija koje podstiču energetsku efikasnost domaćinstava u Srbiji, čime se podržava izgradnja ekološki održive ekonomije. Cilj programa je da region Zapadnog Balkana, koji je poznat po visokom energetskom intenzitetu, poboljša energetsku efikasnost stambenog sektora- stanova, porodičnih kuća. Ove olakšice mogu da ostvare i preduzeća koja grade ili prodaju stambene objekte.

Prema informacijama direktora EBRD-a u Srbiji, GEFF je već pomogao 2.200 vlasnika kuća u Srbiji da poboljšaju energetsku efikasnost domaćinstva.  

Partnerstvo GEFF sa donatorima je od velikog značaja za promovisanje i implementiranje visokoefikasnih zelenih tehnologija, kojima se ublažavaju efekti klimatskih promena i ostalih problema životne sredine.

Period otplate

Maksimalni period otplate kredita iznosi i do 120 meseci, dok je najviši predviđeni iznos kredita 3.000.000 RSD, čime stičete pravo na bespovratna sredstva u iznosu do 20% od iznosa kredita.

Namena kredita

Kredit je namenjen za renoviranje domaćinstava i ulaganje u izolaciju, zamenu vrata i prozora, opreme za grejanje i hlađenje kao što su toplotne pumpe, solarni paneli, klima uređaji, a sve u cilju poboljšanja energetske efikasnosti doma.  

Ulaganjem u ekološki isplativija uređenja možete ostvariti pravo na bespovratna sredstva u iznosu do 20% od iznosa kredita, koja finansira Evropska unija (EU). Osim što smanjujete potrošnju energije i novca, osiguravate i komfor stanovanja u Vašem domu. 

Banke koje odobravaju EBRD kreditne linije za energetsku efikasnost

Banke koje pružaju kompletnu bankarsku uslugu uz povoljne uslove kreditiranja za ulaganje u unapređenje energetske efikasnosti obnovljivih izvora energije i drugih mera sa pozitivnim uticajem na životnu sredin su:

 

Stručni tim banke vrši preciznu i na tržišnim parametrima zasnovanu analizu očekivanih efekata planiranih investicija. Na taj način, klijenti su u prilici da budu upoznati sa konkretnim ulaganjem – očekivanom uštedom i periodom povraća investicije.

Tehnologije koje banke podržavaju putem kredita za zeleno finansiranje su:

 • Energetski efikasne proizvodne mašine;
 • Izolacija objekata i stolarija;
 • Osvetljenje objekta;
 • Sertifikovani energetski efikasni objekti;
 • Oprema za grejanje i hlađenje (kotlovi, toplotne pumpe, siѕtemi za klimatizaciju…);
 • Postrojenja na obnovljive izvore energije (solarne i biogasne elektrane, solarni kolektori, kotlovi na biomasu…);
 • Biogasna i druga postrojenja na biomasu;
 • Organska proizvodnja;
 • Upravljanje otpadom i sl.

Za svaku kategoriju definisani su kriterijumi kvalifikovanosti, a stručni tim banke sprovodi potrebne analize sa ciljem da se pronađe najbolji model koji odgovara potrebama klijenta.

Leave a Reply