EkologijaObnovljivi Izvori EnergijeZaštita Životne Sredine

Male Hidroelektrane (da li su korisne, ili opasne?)

By 17/06/2021 No Comments

Usled sve većeg trenda energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, trenutno su u fokusu u Srbiji a i na širem području male hidroelektrane. Polemiše se stalno o tome koliko su one korisne, ali zahvaljujući pojedinim grupama građana i organizacijama, možemo da čujemo i više informacija zašto su one sve osim korisne. Mi još uvek učimo o ovoj temi, pa nismo zasnovali stanovište, a podelićemo sa vama osnovne informacije, pa vi zaključite sami.

 • Šta su male hidroelektrane?
 • Da li su korisne, ili opasne?
 • Male hidroelektrane u Srbiji.
 • Budućnost.

Šta su male hidroelektrane?

Već znamo šta su hidroelektrane- to su postrojenja koja energiju vode pretvaraju u električnu energiju, koristeći kinetičku snagu vode za pokretanje turbine i generatora električne energije. U zavisnosti od konfiguracije terena i ostalih uslova u okolini gde se gradi hidroelektrana, postoje i različite vrste istih i to:

 1. hidroelektrane s visokim padovima i relativno malom količinom vode,
 2. hidroelektrane sa srednjim i niskim padovima i
 3. hidroelektrane s niskim padovima i relativno velikom količinom vode.

Razlika malih u odnosu na velike hidroelektrane jeste u njihovoj graničnoj snazi, koja je u Evropi prihvaćena i to u redu veličine 10 MW snage kao gornja granica za male hidroelektrane. Dalja kategorizacija malih hidroelektrana je na

 • Male,
 • Mini,
 • Mikro.

Razlika i benefiti u odnosu na velike hidroelektrane

Prvo pitanje koje se postavlja jeste koja je onda poenta malih ako već imamo velike hidroelektrane?

Glavni benefiti su sledeći:

 • Smatra se da ne predstavljaju opasnost za okolinu,
 • Proizvodnja i distribucija su decentralizovane,
 • Ne postoji trošak distribucije el. energije, a samim tim i gubitak tokom transporta,
 • Izgradnja i održavanje su značajno jeftiniji.

Hajde da procenimo svaki od ovih benefita.

Uticaj na okolinu

Poznato je da je izgradnjom hidroelektrane u Đerdapskoj klisuri znatno promenjena okolina, njen ekosistem kao i značajno arheološko nalazište od značaja ne samo za Srbiju već i ceo svet. Treba napomenuti da kvalitet vode nije ugrožen na ovaj način osim u slučajevima kada dođe do curenja otpadnih materija iz same hidroelektrane, što se u današnje vreme kontroliše i sankcioniše.

Propisani su određeni standardi koji se moraju ispoštovati da bi izgradnja male hidroelektrane bila prihvatljiva i da bi se sprečio loš uticaj na okolinu, a to su:

 1. Da bi bila isplativa, potrebno je da postoji mogućnost snabdevanja u toku jedne godine, za minimum 250 domaćinstava.
 2. Mora da postoji rezervni tok reke na kojoj je elektrana izgrađena,
 3. Mora da ima „prijateljske“ turbine za ribu i ostali živi svet, ili prostije rečeno, da riba ne strada kada uđe u turbinu,
 4. Obavezno je skupljanje i odlaganje štetnih materija i smeća, kao i stroga kontrola istog,
 5. Propisana je tačna jačina buke i vibracija na lokaciji,
 6. A mi smatramo i da moraju da izgledaju lepo.

Proizvodnja i distribucija su decentralizovane

To je tačno i očigledno je u delovima koji nisu razvijeni i gde nije moguće obezbediti standardno i sigurno snabdevanje električnom energijom iz uobičajenih izvora i bez razvijene električne mreže.

Ne postoji trošak distribucije el. energije, a samim tim i gubitak tokom transporta

Svaki transport ima svoj gubitak, pa tako i električna energija. Transportom dalekovodima je to minimalizovano, ali i dalje postoji gubitak, koji se izgradnjom MHE smanjio.

Izgradnja i održavanje su značajno jeftiniji

Ovo nije u potpunosti tačno.

Budući da nisu veliki sistemi i samim tim veliki potrošači, ne postoji direktan interes državnih tela i institucija, kao ni banaka da ulože u razvijanje ovakve mreže. Zbog toga su mali investitori prinuđeni da na druge načine nađu sredstva za izgradnju, a kasnije postoji opasnost pribegavanju alternativnih načina održavanja i isplativosti. Zbog toga su u opasnosti i propisi koji su ugružni isplativošću.

Glavni prigovor jeste da MHE ne proizvode dovoljno električne energije u odnosu na to koliko utiču (loše) na životnu sredinu.

Male hidroelektrane u Srbiji

U Srbiji trenutno postoji i posluje oko 120 malih hidroelektrana. Njihov biznis model se zasniva uglavnom na prodaji električne energije državi koja dalje distribuira i prodaje istu krajnjim korisnicima.

U našem okruženju smo svedoci promena pa tako Severna Makedonija najavljuje da će poništiti koncesije za male hidroelektrane. Parlament RS je usvojio Deklaraciju o zaštiti rijeka kojom se od Vlade RS traži da proglasi moratorijum na izgradnju malih hidroelektrana.

Pokret Odbranimo reke Stare planine najavljuje protest ukoliko nadležno ministarstvo do 7. marta ne ukine dozvolu za MHE Zvonce u Rakiti, a više o tome čitajte ovde.

Nevladina organizacija predlaže Ministarstvu rudarstva i energetike da odustane od namere da i dalje subvencioniše MHE.

Vlada Crne Gore odlučila je da zaustavi postupak odobravanja izgradnje MHE do okončanja kontrole dosad zaključenih ugovora za koncesije.

BAZA: MINI-HIDROELEKTRANE U SRBIJI

 

Budućnost

Očigledno je da je ova tema daleko od definisane i završene. Postoji veliki procep između onih koji su Za i onih koji su Protiv postojećih i izgradnje novih MHE u Srbiji. Nije i dalje jasno koliki su benefiti ali ni koliki su štetni uticaji na okolinu, pa će samo vreme pokazati i jedno i drugo.

Šta vi mislite o malim hidroelektranama?

Leave a Reply